"Jehova áldása az, ami gazdaggá tesz, és ő nem ad ahhoz fájdalmat." /Péld 10:22/

                                                   840/12         

"Azonkívül a világ elmúlóban van, s ugyanígy a kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké." /1Ján 2:17/

"Hanem minden módon Isten szolgáiként ajánljuk magunkat: sok mindenben való kitartás által, nyomorúságok, szorult helyzetek, nehézségek által," /2Kor 6:4/


"Aki százannyit ne kapna most, ebben az időszakban: házakat, fivéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel, az eljövendő világrendszerben pedig örök életet." /Márk 10:30/

"Hogy a jóban munkálkodjanak, hogy jó cselekedetekben legyenek gazdagok, hogy bőkezűek legyenek, készek arra, hogy osztozzanak, biztonságban jó alapot gyűjtve maguknak kincsként a jövőre, hogy szilárdan megragadják a valódi életet." /1Tim 6:18, 19/

„Méltó vagy, Jehova, igen, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.” /Jel 4:11/